HAHMOINDEKSI: Kyklooppien vangit

Julkaisu Sivut Väri
MN-1973-09 5 MV

Käytetyt kentät:
  • Julkaisu: Julkaisu, jossa tarina ilmestyi.
  • Sivut: Tarinan sivujen määrä.
  • Väri: Tarinan väri (MV = mustavalkoinen, V = värillinen, 3D = kolmiulotteinen).